Zoom in วันที่ 8 กันยายน 2563 ประเด็น : ศธ.เร่งยกระดับ กศน.


จำนวนผู้เข้าชม :7


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


รายการย้อนหลัง :