ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 14 มกราคม 2563 ประเด็น : สภาฯ เตรียมพิจารณาขออนุญาติ 3 ส.ส.อนค.ไปสอบสวน


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :