Zoom in วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประเด็น : เสียงสะท้อนของ นศ.-เยาวชน


จำนวนผู้เข้าชม :6


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการ กมธ.วิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนฯ สภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :