Zoom in วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ประเด็น : วิกฤตน้ำเเล้ง-ชาวนาเปิดศึกแย่งน้ำ


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา)


รายการย้อนหลัง :