Zoom in วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ประเด็น : ปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสาร


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สกลธี ภักทิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


รายการย้อนหลัง :