Zoom in วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ประเด็น : ส.ว.ชงปัดฝุ่นนิรโทษกรรม


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :คำนูญ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :