Zoom in วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ประเด็น : คลายล๊อกสนามไก่ชน


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :น.สพ.ชัย วัชรงค์ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนะไก่พื้นเมืองไทย


รายการย้อนหลัง :