Zoom in วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ประเด็น : แผนการปฏิรูปประเทศ แค่พิธีกรรม


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา


รายการย้อนหลัง :