ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 10 มกราคม 2563 ประเด็น : อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 5 แห่งโคราชเริ่มวิกฤติ


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :เกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผอ.สนง.ชลประทานที่ 8 นครราชสีมา


รายการย้อนหลัง :