Zoom in วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ประเด็น : ลิงเก็บมะพร้าว ภูมิปัญญาหรือทารุณกรรมสัตว์


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :โรเจอร์ โลหะนันท์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย


รายการย้อนหลัง :