ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 9 มกราคม 2563 ประเด็น : ก.ม.ภาษีที่ดินฯ เลื่อนการบังคับใช้


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ชุมพล สุวรรณกิจบริหาร เลขานุการกรม สนง.เศรษฐกิจการคลัง


รายการย้อนหลัง :