Zoom in วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ประเด็น : ไขปม ปลดฟ้าผ่า พนักงาน ลูกจ้างองค์การค้าฯ สกสค.


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ธนพร สมศรี รองเลขาธิการ สกสค.


รายการย้อนหลัง :