ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 8 มกราคม 2563 ประเด็น : สหรัฐ-อิหร่าน ตึงเครียดระลอกใหม่


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ มศว.


รายการย้อนหลัง :