Zoom in วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ประเด็น : ความก้าวหน้าปลดล๊อก


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นพ.มารุต มัสยวาณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย


รายการย้อนหลัง :