ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 7 มกราคม 2563 ประเด็น : สภาถกงบ 63 วงเงิน 3.2 ลล.บ. วาระ 2-3


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :