Zoom in วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประเด็น : Travel Bubble การท่องเที่ยววิถีใหม่


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา


รายการย้อนหลัง :