Zoom in วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ประเด็น : กาฬโรคแอฟริกาในม้า


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา


รายการย้อนหลัง :