ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 6 มกราคม 2563 ประเด็น : 8-9 ม.ค. ถกงบปี 63 วาระ 2-3


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ชัยชนะ เดชเดโช โฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ พ.ศ.2563


รายการย้อนหลัง :