Zoom in วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ประเด็น : ส.ว.จับมือเกษตรกรผลไม้ฝ่า covid19


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :อุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา/กก.โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก


รายการย้อนหลัง :