Zoom in วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ประเด็น : โรคขี้เเมวขึ้นสมอง ภัยเงียบคนรักแมว


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


รายการย้อนหลัง :