ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 3 มกราคม 2563 ประเด็น : นวดแผนไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลก


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


รายการย้อนหลัง :