Zoom in วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประเด็น : วันซีนต้าน โควิด-19 ฝีมือคนไทย


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :วิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไปโอเนท-เอเชีย จำกัด


รายการย้อนหลัง :