Zoom in วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ประเด็น : สภาฯ เปิดตัวแอปฯ จริงใจ สู้โควิด-19


จำนวนผู้เข้าชม :7


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :