Zoom in วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประเด็น : รัฐสภา New Normal


จำนวนผู้เข้าชม :8


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :