Zoom in วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประเด็น : คลายล็อกดาวน์อย่างไรไม่ให้ covid-19 ระบาดซ้ำ


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


รายการย้อนหลัง :