ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 2 มกราคม 2563 ประเด็น : ทิศทางคมนาคมไทย


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ปธ.กมธ.การคมนาคม วุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :