Zoom in วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ประเด็น : โรคคาวาซากิ


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธาน กมธ.การสาธารณสุข วุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :