Zoom in วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ประเด็น : พิษโควิด-19 วิกฤตแรงงานไทย


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานlรองโฆษกกระทรวงแรงงาน


รายการย้อนหลัง :