ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประเด็น : ผลงานสภาปี 62 และเป้าหมายสถาบันนิติบัญญัติ ปี 63


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :