Zoom in วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ประเด็น : 250 ส.ว. ภารกิจเปลี่ยนผ่านประเทศ


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :