Zoom in วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประเด็น : ยธ.คุมเข้มป้อง COVID-19 ลามเรือนจำ


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม


รายการย้อนหลัง :