ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ประเด็น : การพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :