Zoom in วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ประเด็น : พ่อเมืองเปิดโมเดล


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร


รายการย้อนหลัง :