Zoom in วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ประเด็น : เปิดคู่มือ รีสตาร์ทธุรกิจกลุ่มสีขาว


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


รายการย้อนหลัง :