โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการแท็กซี่รับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรค

23 เม.ย.64 - โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการแท็กซี่รับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวก ป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรค โดยมีเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด พร้อมแจ้งความจำนงขอรับบริการล่วงหน้า 1 วัน 

   เพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลราชวิถี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องเดินทางไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยเปิดให้บริการรถแท็กซี่ สำหรับภารกิจรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ฟรี เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยผู้ประสงค์รับบริการสามารถแจ้งความจำนงขอรับบริการล่วงหน้า 1 วัน ด้วยการสแกน QR Code หรือคลิกที่ https://forms.gle/uu6sqEPFPjiyQqtm6


   สำหรับมาตการความปลอดภัยภายในรถแท็กซี่รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด มีการติดตั้งแผ่นกั้นห้องโดยสาร ไม่เปิดแอร์ภายในห้องโดยสาร และเปิดกระจกทั้งสองข้างตลอดเวลา โดยผู้ป่วยต้องเปิด-ปิดประตูขึ้นลงด้วยตนเอง พร้อมจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 2 คนต่อเที่ยวและสัมภาระไม่เกิน 1-2 ชิ้นต่อคน และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


   ทั้งนี้ แท็กซี่รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ให้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประสานงาน TAXI COVID-19 โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 096 771 1687 อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง
เฟซบุ๊กโรงพยาบาลราชวิถี ภาพ/ข้อมูล