Zoom in วันที่ 8 เมษายน 2563 ประเด็น : ส.ส.ปิ๊งไอเดีย ผลิตหน้ากากผ้าสู้โควิด-19


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ โฆษก กมธ.การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :