Zoom in วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประเด็น : เอกชนมองเศรษฐกิจไทยในวิกฤติโควิด-19


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


รายการย้อนหลัง :