Zoom in วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ประเด็น : ฝุ่น(พิษ) PM 2.5 - วิกฤติที่ต้องรับมือ


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :คุณประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ


รายการย้อนหลัง :