กฎหมายหน้า1 วันที่21 มกราคม 2564


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :จักรินทร์ ทองบพิตร

วิทยากร :พีรศักดิ์ เตชพิพิธมงคล ที่ปรึกษากฎหมายภาครัฐและภาคเอกชน


รายการย้อนหลัง :