มองรัฐสภา 21 มกราคม 2564 ประเด็น เร่งแก้ กม.จัดซื้อจัดจ้างลดขัดแย้งผู้ว่าจ้าง-ผู้รับจ้าง


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :กวีพันธ์ มนตรีวงศ์

วิทยากร :พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ ปธ.อนุ กมธ.ศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ วุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :