มองรัฐสภา 20 มกราคม 2564 ประเด็น ชงสภาฯตั้ง กมธ.จัดระเบียบสายไฟทั่วประเทศ


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :กวีพันธ์ มนตรีวงศ์

วิทยากร :อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ปธ.อนุ กมธ.รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุน ส.ส.


รายการย้อนหลัง :