Zoom in วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ประเด็น กทม. กางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงระยะยาว


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ในประเด็น กทม. กางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงระยะยาว


รายการย้อนหลัง :