Zoom in วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประเด็น TPMAP แผนที่ชี้เป้าความยากจน


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค นักวิจัยฯ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)


รายการย้อนหลัง :