Zoom in วันที่ 14 มกราคม 2563 ประเด็น : มาตาการรับมือ


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค


รายการย้อนหลัง :