Zoom in วันที่ 13 มกราคม 2563 ประเด็น : มองเศรษฐกิจไทยปี 2563


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)


รายการย้อนหลัง :