Zoom in วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประเด็น : โรงเรียน กทม.จัดการเรียน-การสอน แบบ New Normal


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร


รายการย้อนหลัง :