รายการ กฎหมายน่ารู้ สายด่วนรัฐสภา AD

สำหรับผู้พิการทางสายตา ท่านสามารถรับชมเสียงบรรยายภาพ หรือ AUDIO DESCRIPTIOM

ได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ หรือ SET-TOP BOX ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดินที่ช่อง AD

ผู้จัดรายการ :-

วิทยากร :-


รายการย้อนหลัง :