กมธ.คมนาคม ค้านสร้างสนามบินนครปฐม

คณะกรรมาธิการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรคัดค้านสร้างท่าอากาศยานนครปฐมหลังสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐมแจงผลการศึกษาได้ไม่คุ้มเสีย