ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางพุทธศาสนา (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
06:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางศาสนาคริสต์
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    ทำดีได้ดี
08:00 น.    ขบวนการคนตัวเล็ก
09:00 น.    ร้อยเรื่องเมืองไทย
09:15 น.    มีข่าวดีมาบอก
10:00 น.    ตะลอนทัวร์ทั่วไทย
11:00 น.    บันทึกประชุมสภา
12:00 น.    สกู๊ป..รอบสัปดาห์อาเซียน
12:05 น.    แผ่นดินถิ่นไทย
13:00 น.    เพลินเพลงยามบ่าย
14:00 น.    เปิดประตู..สู่ กกต.
14:30 น.    โลกใบเล็ก
15:00 น.    สภาสาระ
15:30 น.    เรื่องเล่าจากวันวาน (RERUN)
16:00 น.    สบาย สบาย กับแพทย์ทางเลือก
17:00 น.    สกู๊ป...เส้นทางกฎหมาย
17:05 น.    สบาย สบาย กับแพทย์ทางเลือก
18:00 น.    เพลงดีศรีแผ่นดิน
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    เรดิโอ for you
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    สนทนากับคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
21:00 น.    ปุจฉา - วิสัชนาธรรม (พระอาจารย์อารยวังโส)
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางพุทธศาสนา (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
06:00 น.    คุยข่าวเช้า
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    Inside รัฐสภา
08:00 น.    ที่นี่..รัฐสภา
08:00 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:00 น.    มองรัฐสภา (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:30 น.    สภาสนทนา
10:00 น.    ถ่ายทอดเสียง การประชุมวุฒิสภา จนเสร็จสิ้นการประชุม
16:00 น.    Youngblood นิติบัญญัติฉบับคนรุ่นใหม่
16:30 น.    สภาชาวบ้าน
17:00 น.    ข่าวเด่นรอบวัน
17:05 น.    Gossip การเมือง (คุยกับสมาชิกวุฒิสภา)
18:00 น.    ฅ. คน คุยข่าว
18:30 น.    หารือนอกสภา
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    ข่าวภาษาอังกฤษ
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า
21:00 น.    ป.ป.ช.พบประชาชน
21:30 น.    ธรรมะก่อนนอน
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางพุทธศาสนา (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
06:00 น.    คุยข่าวเช้า
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    Inside รัฐสภา
08:00 น.    ที่นี่..รัฐสภา
08:00 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:00 น.    สภาสนทนา
09:30 น.    ถ่ายทอดเสียง การประชุมวุฒิสภา จนเสร็จสิ้นการประชุม
16:00 น.    Youngblood นิติบัญญัติฉบับคนรุ่นใหม่
16:30 น.    สภาชาวบ้าน
17:00 น.    ข่าวเด่นรอบวัน
17:05 น.    Gossip การเมือง (คุยกับสมาชิกวุฒิสภา)
18:00 น.    ฅ. คน คุยข่าว
18:30 น.    รัฐธรรมนูญ ๒๗๙ องศา
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    ข่าวภาษาอังกฤษ
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า
21:00 น.    ๓๐ นาที คดีปกครอง
21:30 น.    ธรรมะก่อนนอน
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางพุทธศาสนา (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
06:00 น.    คุยข่าวเช้า
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    Inside รัฐสภา
08:00 น.    ที่นี่..รัฐสภา
08:00 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:00 น.    มองรัฐสภา (โทรทัศน์รัฐสภา)
10:00 น.    การเมืองเรื่องของประชาชน
11:00 น.    เกาะติดวุฒิสภา
12:00 น.    รัฐสภาของเรา
12:30 น.    สภาสนทนา
13:00 น.    ถ่ายทอดเสียงการประชุม สภาผู้แทนราษฎร จนเสร็จสิ้นการประชุม
21:00 น.    คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนษยชนแห่งชาติ
21:30 น.    ธรรมะก่อนนอน
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางพุทธศาสนา (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
06:00 น.    คุยข่าวเช้า
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    Inside รัฐสภา
08:00 น.    ที่นี่..รัฐสภา
08:00 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:00 น.    สภาสนทนา
09:30 น.    ถ่ายทอดเสียง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร จนเสร็จสิ้นการประชุม
18:00 น.    ฅ. คน คุยข่าว
18:30 น.    เรื่องเล่าจากวันวาน
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    ข่าวภาษาอังกฤษ
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า
21:00 น.    สตง.พบประชาชน
21:30 น.    ธรรมะก่อนนอน
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางพุทธศาสนา (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
06:00 น.    คุยข่าวเช้า
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    Inside รัฐสภา
08:00 น.    ที่นี่..รัฐสภา
08:00 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:00 น.    รัฐสภาของประชาชน (โทรทัศน์รัฐสภา)
10:00 น.    การเมืองเรื่องของประชาชน
11:00 น.    เกาะติดวุฒิสภา
12:00 น.    รัฐสภาของเรา
13:00 น.    สายด่วนรัฐสภา (โทรทัศน์รัฐสภา)
15:00 น.    รักเมืองไทย
16:00 น.    Youngblood นิติบัญญัติฉบับคนรุ่นใหม่
16:30 น.    สภาชาวบ้าน
17:00 น.    ข่าวเด่นรอบวัน
17:05 น.    Gossip การเมือง
18:00 น.    ฅ. คน คุยช่าว
18:30 น.    แจ้งข่าวเตือนภัย
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า
21:00 น.    ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน
21:30 น.    ธรรมะก่อนนอน
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางพุทธศาสนา (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
06:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางศาสนาอิสลาม
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    วิจัยก้าวไกล
08:00 น.    ขบวนการคนตัวเล็ก
09:00 น.    ร้อยเรื่องเมืองไทย
09:15 น.    บ้านสุขภาพ
11:00 น.    บันทึกประชุมสภา
12:00 น.    สกู๊ป..ทันข่าวรัฐสภา
12:05 น.    แผ่นดินถิ่นไทย
13:00 น.    เพลินเพลงยามบ่าย
14:00 น.    สถานีข่าวนิติบัญญัติ
14:30 น.    เจตนารมณ์กฎหมาย (RERUN)
15:00 น.    สภาสาระ
15:30 น.    ก้าวทันไอที
16:00 น.    เศรษฐกิจใกล้ตัว
17:00 น.    สกู๊ป..สภากับประชาคมโลก
17:05 น.    ละติจูดรอบโลก
18:00 น.    เพลงดีศรีแผ่นดิน
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    เรดิโอ for you
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    ชีวิตกับการเรียนรู้
21:00 น.    ปุจฉา - วิสัชนาธรรม (พระอาจารย์อารยวังโส)