ลูกทุ่งคอนเนค


ผู้จัดรายการ :ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น และ พีรวัฒน์ สุทธิบูรณ์

วิทยากร :-